Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Pozdrav velvyslance - Velvyslanectví Finska, Praha : O velvyslanectví

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normální fontVětší font
 

Pozdrav velvyslance!

Photo: Michal Pitin
Ambassador Jukka Pesola

Vítejte na stránkách velvyslanectví Finska v Praze!

Je mi velkým potěšením zahájit své působení v Praze a podporovat vztahy mezi našemi zeměmi. Práce na velvyslanectví Finska je pro mě a mou rodinu velkou příležitostí rozšířit si znalosti o České  a Slovenské republice a lépe poznat region střední Evropy a to po stránce historické i geografické.

Naše velvyslanectví je rovněž akreditováno pro Slovenskou republiku. Finové měli vždy v mnoha oblastech silnou příslušnost k Čechům a Slovákům. Sdílíme velké množství společných zájmů mezi něž patří zejména zimní sporty.

Jedním z hlavních cílů naší práce je prohloubit spolupráci, obchodní a ekonomické vazby, politické a kulturní kontakty mezi Finskem, Českou a Slovenskou republikou. Přírozeným rámcem pro naší spolupráci je Evropská unie. Všechny tři země jsou členy EU a mají stejné postoje, zejména v oblasti obchodní politiky a rozvoje vnitřního trhu.

Evropská unie pro nás hraje klíčovou roli. Velvyslanectví Finska slouží odpovědným osobám v České a Slovenské republice k poskytování informací o finských postojích v nejrůznějších politických otázkách. O postojích a názorech zastávaných v Praze a Bratislavě informujeme Helsinki pro usnadnění rozhodování při jednáních ve finském hlavním městě či Evropské unii.

Kulturní vazby mezi Finskem a oběma zeměmi jsou velmi bohaté a silné. Velvyslanectví hraje roli při podpoře finské kultury a pomáhá českým a slovenským umělcům prezentovat svou práci ve Finsku. Stále se navzájem od sebe učíme, i díky tomu, že univerzity a další instituce spolupracují prostřednictvím výměnných programů studentů a akademických projektů. Finský jazyk se navíc vyučuje na několika univerzitách v České republice a také v Bratislavě. Kromě toho jsou Praha, Česká republika a Slovensko velmi oblíbenými destinacemi pro finské turisty.

V neposlední řadě chceme pomáhat finským společnostem získávat přístup a účast na českém a slovenském trhu. Pokud hledáte nové obchodní příležitosti a partnery, velvyslanectví a Team Finland jsou připraveni pomoci. Stejně tak se snažíme pomáhat českým a slovenským společnostem při vytváření kontaktů ve Finsku.

Doufáme, že tyto webové stránky budou pro vás užitečné. O tom co děláme, se můžete dozvědět více na našem Facebooku, Twitteru či Instagramu.

Jukka Pesola

Velvyslanec

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 23.1.2019


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt