Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Tjecken - Finlands ambassad, Prag : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Tjeckien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: http://team.finland.fi/sv/tjanster.

Team Finland -aktörer i Tjeckien

Koordinator:
Ministerrådet Johanna Salovaara-Dean
Finlands Ambassad, Prag
Tfn +420 251 177 257 
johanna.salovaara-dean(at)formin.fi

Ordförande:
Ambassadören Helena Tuuri

Handels- och kommersiella förfrågningar:
 

Kirsi-Maarit Poljatschenko, Regionchefen för Östeuropa på Finpro
Tel.  +48 57 2727 030
E-mail: kirsi-maarit.poljatschenko@finpro.fi

Regionchefen svarar på förfrågningar som angår flera länder i Östeuropa.

 

Målsättningarna för nätverket Team Finland i Tjeckien

Som främsta målsättning är att uppmuntra finländska, särskilt små och medelstora företag att mer aktivt  intressera sig för den tjeckiska marknaden.  Detta förverkligas genom information, besök, seminarier samt genom andra stödtjänster som ges av ambassaden och Finpro. Ca 100 finländska företag är operativa eller representerade i Tjeckien och fler än 10 av dessa har produktionsverksamhet.  Det finns utrymme för nya finska etableringar i Tjeckien.   

Tjeckien är en attraktiv verksamhetsmiljö men samtidigt utmanande.  Landets gamla industriella arv,  starkt kunnande i verkstads- och elektromekanisk industri samt hög kvalitetsnivå, tillgänglighet av ingenjörs- och annan arbetskraft, rimlig löne-, pris- och kostnadsnivå samt ett logistiskt fördelaktigt läge i mitten av Europa har attraherat ett stort antal direkta utländska investeringar, mer och mer från Asien. Den tjeckiska tillverkningsindustrin är starkt integrerad i tyskdrivna värdekedjor. Tjeckiens ekonomiska utsikter är positiva. De öppna men hårt konkurrerade marknaderna samt en möjlig korruption i samband med offentliga upphandlingar innebär utmaningar.    

Finlands allt ökande underskott i den bilaterala handeln borde minskas.  Mest lovande samarbetsområden framstår utbildning, energi och miljö (cleantech) samt verkstadsindustri. Även inom ICT-sektorn finns konkreta möjligheter. Tjeckien är en köpkraftig marknad för finländska förbruksvaror och designprodukter. De parallella insatserna i Finland och Tjeckien i ny kärnkraftsproduktion borde leda till ömsesidiga affärsmöjligheter.  Underleveranser samt leveranser av anordningar  till de i Tjeckien etablerade internationella företag är en betydelsefull marknad liksom anknytning till värdekedjorna. Tjeckien satsar på att öka sin export till utanför eurozonen.

En målsättning är också att klargöra och förstärka Finlandsbilden i Tjeckien genom att presentera Finland som affärsverksamhetsmiljö samt finskt kunnande,  genom att stödja evenemang med inslag av finländsk kultur och artister eller  genom att utnyttja intresset för ishockey som förenar de båda länderna.  En positiv Finlandsbild främjar såväl investeringar från Tjeckien till Finland som indirekt stödjar finländska företag i Tjeckien.    

 Från senare hälften av 2015 täcker nätverket Team Finland även  Slovakien.  

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.1.2017


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter