Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Slovakian talous vankassa kasvussa - Suomen suurlähetystö, Praha : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Puh. +420-2511 77251, S-posti: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.5.2018

Slovakian talous vankassa kasvussa

Slovakian talouden ennustetaan kasvavan jopa yli neljän prosentin vauhdilla vuosina 2018–2019. Talouskasvun moottorina toimiva autoteollisuus laajenee entisestään, kun brittiläinen Jaguar Land Rover avaa uuden tuotantolaitoksensa vuoden 2018 lopussa. Slovakian valtiovarainministeriön tavoitteena on jatkossa monipuolistaa maahan tulevia investointeja siten, että investointeja saataisiin kasvavissa määrin lisäarvoa tuottavaan, korkean jalostusasteen tuotantoon.

Slovakia pyrkii vahvistamaan yksityisen sektorin tutkimusta ja kehitystä lisäämällä yritysten T&K -verotukia. Uusien sääntöjen mukaan tutkimus- ja kehityskustannukset ovat kokonaisuudessaan vähennettävissä yhtiöveropohjasta kunkin toteutuneen tutkimus- tai kehityshankkeen osalta. Tietyissä tapauksissa myös palvelujen aiheuttamien kustannusten verovähennys on mahdollista.

Toinen tutkimustoiminnan lisäämiseen tähtäävä uudistus on, että rekisteröidyn patentin ja hyödyllisyysmallien (ns. pikkupatentti) sekä itse kehitettyjen tietokoneohjelmistojen käytöstä saatavat tulot ovat verovähennyskelpoisia. Keskeinen edellytys verovähennyksille on se, että käytettävät patentit ja ohjelmistot ovat syntyneet yrityksen oman tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena.

1. Vienti ja investoinnit ovat olleet keskeisiä tekijöitä Slovakian kasvulle viime vuosina

Slovakia on ollut useiden vuosien ajan suorien ulkomaisten investointien kannalta houkutteleva kohde paitsi edullisen ja ammattitaitoisen työvoiman, myös suotuisan maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Tuhannen kilometrin säteellä Slovakian pääkaupungista asuu 300 miljoonainen väestö.  Työvoimakustannukset kasvoivat vuonna 2017 ennätykselliset 3,5 %. Noususta huolimatta kustannukset ovat edelleen varsin maltilliset: 11,1 EUR/H (Euroalueen keskiarvo vuonna 2017: 33 EUR/H).

Slovakian viennin kärkenä toimii autoteollisuus. Auto- ja elektroniikkateollisuuden viennin rahallinen arvo on yli 80 % maan koko bruttokansantuotteesta. Viime vuonna Slovakiassa valmistettiin miljoona autoa, mikä on asukaslukuun suhteutettuna eniten autoja maailmassa per henkilö. Autotuotanto jatkaa kasvuaan merkittävän uuden investoinnin myötä, kun brittiläinen Jaguar Land Rover avaa Slovakiaan uuden tuotantolaitoksen suunnitelmien mukaan vuoden 2018 lopussa. Uuden toimijan myötä Slovakian autotuotanto lisääntyy arviolta 10 %. Tehdas työllistää suoraan noin 3000 ihmistä, ja alihankkijat mukaan luettuna työpaikkoja syntyy jopa 14.000.

Slovakian kokonaisinvestointien ennustetaan kasvavan kuusi prosenttia vuonna 2018. Merkittävä osa kasvusta liittyy JLR:in tehtaaseen.

Euroalueen talousnäkymät viittaavat siihen, että Slovakian vahva talouskasvu jatkuu vielä lähivuosina. Brexitin ja Yhdysvaltojen asettamien tullitariffien vaikutus Slovakian ulkomaankauppaan on toistaiseksi vielä epäselvä.

2. Hallitukselta uusia avauksia tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittamiseksi

Teollisuuden rakennemuutos on Slovakiassa vasta alussa. Maa nojaa edelleen voimakkaasti konepajateollisuuteen, mutta siirtymä palvelutalouteen on alkamassa ja maa janoaa uusia innovaatioita. Digitalisaatio on Slovakian keskeinen haaste lähitulevaisuudessa.

Slovakian valtiovarainministeriön tavoitteena on monipuolistaa maahan tulevia investointeja siten, että investointeja saataisiin enemmän lisäarvoa tuottavaan, korkean jalostusasteen tuotantoon. Ulkomaisille yrityksille tarjottavat investointituet ovat suhteellisen korkeat (20–50 % kokonaisinvestoinnin arvosta riippuen mm. toimialasta ja sijoituspaikasta).

Slovakia pyrkii vahvistamaan yksityisen sektorin tutkimusta ja kehitystä lisäämällä yritysten T&K -verotukia. Uusien sääntöjen mukaan tutkimus- ja kehityskustannukset ovat kokonaisuudessaan vähennettävissä yhtiöveropohjasta kunkin toteutuneen tutkimus- tai kehityshankkeen osalta. Tietyissä tapauksissa myös palvelujen aiheuttamien kustannusten verovähennys on myös mahdollista.

Toinen tutkimustoiminnan lisäämiseen tähtäävä uudistus on, että rekisteröidyn patentin ja hyödyllisyysmallien (ns. pikkupatentti) sekä itse kehitettyjen tietokoneohjelmistojen käytöstä saatavat tulot ovat verovähennyskelpoisia. Keskeinen edellytys verovähennyksille on se, että käytettävät patentit ja ohjelmistot ovat syntyneet yrityksen oman tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena.

3. Slovakian talous jatkaa voimakasta kasvua, vienti vetää ja kansalaisten ostovoima paranee

Slovakian talousnäkymät ovat hyvät. Vuonna 2016 Slovakian bruttokansantuote oli noin 81,5 miljardia EUR. Kuluvana vuonna BKT kasvaa noin 4 % vauhdilla ja vuodelle 2019 Slovakian keskuspankki ennustaa kasvun olevan jopa 4,2 %. Kasvun taustalla on maailmantalouteen ja kotimarkkinoihin liittyviä tekijöitä. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n tuoreen raportin mukaan maailmantalouden kasvunäkymät seuraavalle kahdelle vuodelle ovat suotuisat. Slovakialle tärkeät Länsi-Euroopan markkinat vetävät nyt edellisvuosia paremmin. Parantuva työllisyystilanne ja nousevat palkat heijastuvat puolestaan myönteisesti kotitalouksien ostovoimaan. Euroopan komissio arvioikin kotimaisen kysynnän kasvun olevan keskeinen ajuri Slovakian talouskasvulle lähivuosina.

Keskipalkka on Slovakiassa edelleen hieman alle tuhat euroa (2018 minimipalkka 480 EUR). Reaalipalkat nousevat maan tilastokeskuksen mukaan 3 % vuodessa. Usean perättäisen negatiivisen vuoden jälkeen myös inflaatio on kääntynyt positiiviseksi. Vuonna 2017 inflaatio saavutti tason 1,4 % ja vuodelle 2018 inflaation ennustetaan olevan jo 2 %. Eniten hinnankorotuksia on nähty ruuan ja polttoaineiden osalta. Kasvavasta inflaatiosta huolimatta reaalipalkkojen kehitys riittää vielä lisäämään kuluttajien ostovoimaa.

Työttömyysaste on laskenut vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2017 työttömyys oli historiallisen alhainen 8.1 %, ja vuodelle 2018 työttömyyden ennustetaan olevan 7 %. Kuluvan vuoden maaliskuussa rekisteröity työttömyysaste oli enää 5,5 %. Työllisyystilanteessa on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja. Bratislavan alueella maan länsiosassa työttömyyttä ei käytännössä ole, kun taas maan itäosissa ja maaseudulla työttömyys on hyvinkin korkeaa. Pahimmin työttömyydestä kärsii maan romanivähemmistö.

Tulosta

Päivitetty 4.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Praha | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot